Landbrukstenester Sogn

Kurs for tilsette:)

3 dagar kurs på Sotra for landbruksvikarar, avløysarar og administrasjon i Sogn og Fjordane og Hordaland.

Kontoret vert difor stengt desse dagane 28.-30. august.

Ring mobil : Aud 917 76 626 eller Solveig 994 66 812 viss de treng hjelp.

Sjå timeplan for kurset

Steinar Kalhagen, Tage Nondal, Kåre Kvamme og Rusu Dorian på kurset i Sogndal i fjor sommar. Her er me på Anestølen der me fekk fin omvisning.