Landbrukstenester Sogn

Kurs for landbruksvikarar

22.-24. september er landbruksvikarane og deler av administrasjonen i avløysarlaga og landbrukstenester i Sogn og Fjordane og Hordaland inviterte til Jostedalen på kurs. Nedanfor finn de heile programmet. Påmeldingsfrist 1. september.

 « Her kan de sjå heile kursprogrammet