Landbrukstenester Sogn

Kurs dyrehandtering

Kolbjørn Taklo frå Norsk Landbruksrådgjeving held kurs i dyrehandtering på Pyramiden i Gaupne 15.mars kl 10-14.30. Besøk i fjøs med lausdrift hjå Terje Torgersen på Hafslo etterpå. Kurset er lagt opp for landbruksvikarar og avløysarar, men andre kan og melde seg på. Ta kontakt med LT Sogn viss de vil delta.

 

Les meir her:

dyrehandtering, Gaupne