Landbrukstenester Sogn

Krav til dokumentert sikkerhetsopplæring

Kvifor er det viktig med dokumentert opplæring?


Her kan du lese meir om forskrifta. Henta frå Eidsberg kommune sine heimesider:  http://www.eidsberg.kommune.no/om-krav-til-dokumentert-sikkerhetsopplaering-i-skogbruket.5028797-244493.html