Landbrukstenester Sogn

Køyregodtgjersle kr 3,50 pr. km frå 1. mai

Les meir om nye satsar i reieseregulativet:http://www.infotjenester.no/Show.aspx?CID=17027