Landbrukstenester Sogn

Kontormøblar – brukte

Me skal byte ut deler av kontormøblane våre. Har du bruk for eit pent brukt arbeidsbord må du melde interessa di til oss. Kort forklart skal me skifte ut eit hjørnebord, arbeidsbord og eit eit ekstra bord. Alt heng i hop. Møblane må hentast når våre nye er monterte, – om 2-3 veker.