Landbrukstenester Sogn

Julelunsj

Mange tilsette møtte på Quality Hotell Sogndal for personalmøte og julelunsj.

Både landbruksvikarar og avløysarar var med.

Sjå bilete

Frå venstre:Nils Lidal, Stein Roar Haugen, Renata Simonyte, Tage Nondal, Hans Åreun Sand, Jacob Arrehn, Steinar Kalhagen, Tormod Herre, Aleksander Miodunka. Framme: Dorian Mihai Rusu og Gabriella Rusu.

Spreke landbruksvikara på kurs på Sotra:

 Meir bilete