Landbrukstenester Sogn

Journalist frå Sogn Avis på besøk

I samband med opning av nytt kontor hadde me journalist frå Sogn Avis på besøk. De finn artikkelen på Sogn Avis sin nettstad her: http://www.sognavis.no/lokale_nyhende/article3001078.eceKontoret i Sogndal er ope måndagar og tysdagar. Me er elles tilgjengelege på telefon: Anne Sigrid Kvam: 900 51879        Aud Fossøy: 57 68 13 95 og kontordag kvar dag i Gaupne.

Me deler kontorfellesskap med TINE og NORTURA i 2. etasje i Reppenbygget i Sogndal. Nokre representantar frå gardbrukarane i Sogndal kosa seg med kaffi og kake.
Sjå linken her til Sogn Avis:
http://www.sognavis.no/lokale_nyhende/article3001078.ece