Innkalling til årsmøte

Årsmøte tysdag, 31. mars kl 11.00 på Sogndal Hotel. Servering av varm lunsj. Årsmelding 2008, rekneskap 2008 og arbeidsplan 2009 finn de på neste side.

ÅRSMØTE

» Årsmelding, arbeidsplan, rekneskap.

Landbrukstenester Sogn kallar inn til årsmøte tysdag 31. Mars kl 11.00 på Sogndal Hotel (merk tida). Servering av varm lunsj. 

Sakliste:        1.    Godkjenning av innkalling og sakliste.2.    Val av møteleiar og skrivar.3.    Val av to medlemar til å skrive under møteboka.4.    Styret si årsmelding.5.    Rekneskap og revisjonsmelding.6.    Arbeidsplan for kommande år.7.    Budsjett for kommande år.8.    Godtgjersle til tillitsvalde.9.    Val.10. Framlegg til endring av vedtektene § 1. ”Laget sin administrasjon ligg i Sogndal og Luster kommune” går ut. Ny tekst: ”Laget har ein administrasjonsstad”.                                                                                                                                   Styret