Landbrukstenester Sogn

Innkalling til årsmøte

Årsmøte tysdag, 31. mars kl 11.00 på Sogndal Hotel. Servering av varm lunsj. Årsmelding 2008, rekneskap 2008 og arbeidsplan 2009 finn de på neste side.

ÅRSMØTE

» Årsmelding, arbeidsplan, rekneskap.

Landbrukstenester Sogn kallar inn til årsmøte tysdag 31. Mars kl 11.00 på Sogndal Hotel (merk tida). Servering av varm lunsj. 

Sakliste:        1.    Godkjenning av innkalling og sakliste.2.    Val av møteleiar og skrivar.3.    Val av to medlemar til å skrive under møteboka.4.    Styret si årsmelding.5.    Rekneskap og revisjonsmelding.6.    Arbeidsplan for kommande år.7.    Budsjett for kommande år.8.    Godtgjersle til tillitsvalde.9.    Val.10. Framlegg til endring av vedtektene § 1. ”Laget sin administrasjon ligg i Sogndal og Luster kommune” går ut. Ny tekst: ”Laget har ein administrasjonsstad”.                                                                                                                                   Styret