Landbrukstenester Sogn

Informasjonsmøte i Fjærland

Me ønskjer å ha ein god dialog med alle medlemar og avløysarar i laget.

Me håpar difor at mange har høve til å kome på møte i Fjærland, onsdag 3. mars kl 20.00 på Bygdahuset


Tema blir generell informasjon og spesielt avløysing ved sjukdom og landbruksvikarordninga – krav til dokumentasjon, satsar m.m.

Møtet er ope for alle – både medlemer og ikkje-medlemer, avløysarar og eventuelt andre interesserte.

Vel møtt.