Landbrukstenester Sogn

INFO NOVEMBER 2009

Alle aktive medlemer har fått tilsendt informasjon i posten.

Merk fristen for innsending av timelister: 15. desember.

«Informasjon november 2009

 

Du finn lønnstariffen på Framsida her, som er ein minstelønnstariff. Avløysaren fortener som oftast høgre løn enn minsteløna. Avløysaren er både fleksibel og dyktig, og ikkje minst samvetsfull. Gje skikkleg løn for godt utført arbeid.