Landbrukstenester Sogn

Info nov-2018

Send oss resten av timelistene for 2018 med ein gong og innan 10. desember. Ver vennleg å halde fristen.

Alle medlemer har fått førebels årsrapport og info på e-post.

info nov 2018