Landbrukstenester Sogn

Info juli 2008

Informasjon er sendt alle aktive medlemer. Merk: Presentasjon av 4 landbruksvikarar. Janinie Gulbrandsen har beredskapsvakt i Luster, Sogndal,  Leikanger. Om naudsynt kan ho reise over fjorden både til Balestrand, Årdal, Aurland og Lærdal. Merk: Informasjon om gjennomsnittsrekning av arbeidstida for alle tilsette. Viss de må ha arbeidshjelp i ferien ring Aud: 917 76626. Kontoret er no feriestengt, men opnar att 31. juli.

Informasjon juli 2008