Landbrukstenester Sogn

ID-kontroll utanlandske borgarar, skattekort

I vår region vert ID-kontroll av utanlandske borgarar fra 1.2.2012 føreteke berre hjå skatteetaten i Sogndal. Alle utanlandske borgarar må dermed legitimere seg i Sogndal for å få skattekort. Sjå vedlagt skriv frå skatteetaten.

Brev frå skatteetaen, ID-kontroll