Landbrukstenester Sogn

HMS-kurs for bonden.

Enkelt, praktisk, nyttig, økonomisk og helsefremmande. HMS er no ein obligatorisk del av KSL. Landbrukets HMS-teneste har kurs i Sogndal, Luster, Aurland og Vik. Påmelding innan 14. november.

Annonse i Sogn Avis

 Les meir her: Frå heimesida til Landbrukets HMS-teneste:

http://www.lhms.no/kurs/detalj/praktisk-hms-arbeid#.UmjQZ9RhKUk