Landbrukstenester Sogn

Landbrukstenester Sogn har som overordna mål : Å syte for at alle tilsette har ein trygg arbeidsplass utan arbeidsulukker.

Her finn du HMS-bok for avløysar.