Landbrukstenester Sogn

 

Landbrukstenester Sogn har som overordna mål : Å syte for at alle tilsette har ein trygg arbeidsplass utan arbeidsulukker.

  • Landbrukstenester Sogn har eit overordna HMS-ansvar.
  • Bonden har eit HMS-ansvar for arbeid som vert gjort på hans gard.
  • Du som tilsett har ansvar for ein trygg situasjon i eige arbeid.

Til hjelp har me skjema og rutinar.

Oppdragsavtale bonde