Landbrukstenester Sogn

 

HMS

Landbrukstenester Sogn har som overordna mål : Å syte for at alle tilsette har ein trygg arbeidsplass utan arbeidsulukker.

  • Landbrukstenester Sogn har eit overordna HMS-ansvar.
  • Bonden har eit HMS-ansvar for arbeid som vert gjort på hans gard.
  • Du som tilsett har ansvar for ein trygg situasjon i eige arbeid.

Til hjelp har me skjema og rutinar.

AVVIK

Dersom det hender noko gale eller nestenulukke skal det sendast melding til kontoret ved dagleg leiar Aud Fossøy mob.: 909 62 157

Eller kontakt verneombod: Terje Kalhagen, Kjos,  6869 Hafslo. Mob.: 906 76756

Traktorførarkort