Landbrukstenester Sogn

 

HMS

Landbrukstenester Sogn har som overordna mål : Å syte for at alle tilsette har ein trygg arbeidsplass utan arbeidsulukker.

Her finn du HMS-bok for avløysar.

Les om Dokumentert opplaering i bruk av arbeidsutstyr.

  • Landbrukstenester Sogn har eit overordna HMS-ansvar.
  • Bonden har eit HMS-ansvar for arbeid som vert gjort på hans gard.
  • Du som tilsett har ansvar for ein trygg situasjon i eige arbeid.

Til hjelp har me skjema og rutinar.

Skjema for dokumentert oppl.

Oppdragsavtale bonde

AVVIK

Dersom det hender noko gale eller nestenulukke skal det sendast melding til kontoret ved dagleg leiar Aud Fossøy mob.: 909 62 157.

Avvikskjema

Eller kontakt verneombod: Terje Kalhagen, Kjos,  6869 Hafslo. Mob.: 906 76756

Traktorførarkort

Produktdatablad