Landbrukstenester Sogn

Helseforsikring. Reiseforsikring.

Familiereiseforsikring kr 1047 pr. år. Helseforsikring kr 1590 pr. år.

» Les meir om tilbodet her

Vi meiner dette er eit gode både for arbeidsgjevar og tilsette.

Helseforsikringa er eit produkt vi har gått inn på med omsyn til sjukefråver. Det viser seg at tilsette som har ein slik forsikring kjem raskare tilbake i arbeid etter sjukdom. Vertikal er eit selskap som var eit av dei fyrste med denne forsikringstypen, og har vore på marknaden med helseforsikring sidan 1998. Dette gjer at vi er trygge på at vi har valt ein leverandør som er sikker og har erfaring.