Landbrukstenester Sogn

Hans Åretun Sand

Hans Åretun Sand vart heidra som pensjonist på personalmøte i Landbrukstenester Sogn 11.12.2015. Dagleg leiar  Aud Fossøy  fortalde om ein landbruksvikar som har vore godt likt, har hatt god kompetanse og god orden i arbeidet sitt. Hans har jobba mest i Lærdal, Årdal og Aurland. Han driv framleis med litt arbeid som avløysar. Påskjøninga var ein fin vase med innskrift og blomar. Me takkar Hans Åretun Sand for vel utført arbeid so langt, og vonar han fortset som avløysar i mange år framover.

Hans3

Hans Åretun Sand