Landbrukstenester Sogn

God jul

Administrasjon og styre ønskjer alle ei god jul og eit godt nytt år.
Me tek juleferie no men er attende over nyår og lagar årsoppgåver for alle medlemer og lønns- og trekkoppgåver for tilsette. Dette blir utsendt i slutten av veke 2/08.Hugs å levere resten av timelistene til oss så snart du kan. Frist 31. desember.