Landbrukstenester Sogn

God jul

Me ønskjer alle medlemer, tilsette og samarbeidspartnarar ei
God jul og
eit Godt nytt år.

Kontoret er ikkje ope i romjula men me har vakttelefon
Mobil: 917 76626

Sjå årsoppgjerfristar i infoskriv:

Infoskriv med fristar årsoppgjer 2013