Landbrukstenester Sogn

God jul

God jul til alle medlemer,  avløysarar og andre tilsette:)

Takk for godt samarbeid gjennom året.
Vakttelefon: 917 76626

Kontoret blir mellombels stengt i romjula på grunn av montering av nytt ventilasjonsanlegg på Pyramiden.

Velkomen innom kontoret på nyeåret.