Landbrukstenester Sogn

God jul

Me har kjøpt fritidsjakkar til fast tilsette. Her er foto frå juleavslutninga.  Kontoret er ikkje ope i romjula. Men 2. januar må de ta kontakt viss de framleis ikkje har levert frå dykk timelister og anna som skal bokførast på 2008. Landbrukstenester Sogn ønskjer god jul og godt nytt år til alle medlemer og tilsette.Framme: Jens K. Nes, leiar i styret i Landbrukstenester Sogn.
Frå venstre fyrste rad: Terje Kalhagen, verneombod, Maria Langhelle, Fjærland, Katrine Nilsen Moberg, Sogndal , Janine Gulbrandsen, Sogndal og Tomas Kjørlaug, Indre Hafslo.
Frå venstre andre rad: Olav Høyheim Einan, Hafslo, Jon-Trygve Sygnabere, Luster, Nils Lidal, Fjærland, Steinar Kalhagen, Hafslo, Stein Roar Haugen, Fjærland og Kjetil Ruud, Jostedal.