Landbrukstenester Sogn

Fristar, årsoppgjør

Årsoppgjer: De må levere alle timelister innan den 15. desember. Avløysarar som arbeider fram til nyår leverer den 30. desember. Kontoret har ikkje opningstid i romjula.
Lønns- og trekkoppgåver og kontoutdrag vert utsendt veke 2/2008.  Skal me greie å rapportere til rett tid må de halde desse fristane! 
Me har utlønning 2 gonger pr månad. Innlevering den 15. og 30. og utbetaling påfølgjande veke.

Opningstider


Gaupne: Ope kvar dag.


Sogndal: Kontordag måndag og tysdag, stengt 17. desember.