Landbrukstenester Sogn

Frist for timelister

Send inn timelister for 2012 snarast, frist 12. desember.

Siste utlønning før jul blir 20. desember i år.

Avløysarane med fast løn sender timelister innan den 31. desember.

Informasjon november 2012

 «Les meir her