Frikort

killingar

Kato Svori med killingane sine

Frikort må no tingast frå skatteetaten. Etter tre dagar kan me henta det elektronisk. NB! Hugs å dele opp fribeløpet viss du har fleire arbeidsgjevarar.

Her er linken til skatteetaten

290820122122

Anestølen