Landbrukstenester Sogn

Frikort eller skattekort?

Du skal sjølv bestille frikort eller endre skattekortet ditt på skatteetaten sine websider. Landbrukstenester Sogn hentar skattekortopplysningar elektronisk.

Lenke til skatteetaten:

https://www.skatteetaten.no/

Me hentar e-skattekort på datafil direkte frå skatteetaten.