Landbrukstenester Sogn

Ferskingar lærer mjølking

Studentar frå Sogndal var på avløysarkurs på Hafslo og lærde mjølking. Artikkel frå Sogn Avis.

Frå Sogn avis