Landbrukstenester Sogn

Ferieplan, beredskap

Landbruksvikarordninga sikrar trygg og kvalifisert arbeidshjelp også på sommaren. Sjå vedlagt plan.


Ferieplan 2013