Landbrukstenester Sogn

Ferie. Landbruksvikarane og adm.

Administrasjonene tek ferie frå 11. juli.
Ring Aud mobil: 917 76626 dersom de treng landbruksvikar i sommar. Me har beredskapsordning.

« Ferieplan