Landbrukstenester Sogn

Ferie 2012

Slik vert ferien i år for landbruksvikarane våre og for administrasjonen:

Ferie for landbruksvikarar og adm. 2012