Landbrukstenester Sogn

Fagtur for avløysarar

Me arrangerer tur til Vik med omvising på Hove Fellesfjøs, onsdag 12. desember. Avreise frå Sogndal kl 09.45. Koordinering av skyss eller buss.
Tema: Mekanisering, mjølkerobot, trivsel til dyra.
Julemiddag på Vikja og omvising på slakteriet.
Påmelding innan 7. desember til anne.sigrid.kvam@n-lt.no, mob. 900 51879, postboks 38, 6856 Sogndal
 

Me har gleda av å invitere dykk på tur til Vik onsdag, 12. desember. Landbrukstenester Sogn spanderer heile turen. Me treng frivillige til å køyre, køyregodtgjersle blir utbetalt. Anne Sigrid Kvam er turleiar.


Kl 0945           Avreise frå Sogndal


Kl 1035-1045 Ferje: Hella – Vangsnes, kaffi og svele på ferja


Kl 1115           Omvising på Hove Fellesfjøs. Mekanisering, mjølkerobot, trivsel til dyra


Kl 1300           Servering av juletallerken på Vikja, privat slakteri


Kl 1400           Omvising på slakteriet


Kl 1435           Heimreise


Kl 1455-1510 Ferje: Vangsnes – Hella


Kl 1600           Sogndal


 


Håpar mange melder seg på. Påmelding innan fredag, 7. desember til Anne Sigrid: anne.sigrid.kvam@n-lt.no, mob. 900 51879, postboks 38, 6856 Sogndal