Landbrukstenester Sogn

Fagbrev agronom og gartnar

«I skoleåret 2014/2015 vil det bli igangsatt forsøk med yrkesutdanning for agronom og gartner. Forsøket som innebærer to års opplæring i skole etterfulgt av to år i lærebedrift skal føre fram til fagbrev som henholdsvis agronom og gartner.»

Fagbrev som agronom og gartnar

Henta frå NHO si webside LOGO