Landbrukstenester Sogn

Evaluering landbruksutdanning

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum engasjerer seg i landbruksutdanninga. Rett fokus på utdanning og rekruttering er viktig for næringa. Det blir interessant å følgje evalueringa.

Les artikkel frå Landbruksdepartementet her