Landbrukstenester Sogn

EØS-borgarar treng ikkje søkje opphaldsløyve

Frå 1. oktober treng ikkje EØS-borgarar søkje om opphaldsløyve. Den utanlandske borgaren skal derimot registrere seg hjå politiet.

Her finn du info frå UDI