Landbrukstenester Sogn

Ein administrasjonsstad

Landbrukstenester Sogn heldt årsmøte på Sogndal Hotel, 31. mars. Det møtte 14 medlemer. I tillegg til ordinære årsmøtesaker var det annonsert endring av vedtektene, etter innstilling frå eit samla styre. Endringsframlegg: «Laget har ein administrasjonsstad».12 medlemer stemde for dette framlegget og 2 medlemer stemde mot.

Sidan personale har bustad i Luster blir administrasjonen samla i Gaupne.