Landbrukstenester Sogn

Dyrevelferd, info frå BSF

Les kva Bygdefolkets Studieforbund skriv om dyrevelferd, kurs og krav til kompetanse.


Til BSF utvalg og regionkontakter.Det er mange spørsmål om kurs i Dyrevelferd nå om dagen. Her kommer den informasjonen vi har fått tak i fra litt ulike hold.


Mattilsynet og Bondelaget har vært i dialog om kompetansekrav dyrevelferd.,


se hjemmesidene:http://www.mattilsynet.no/dyr/dyresjukdom/vil_revurdere_regelverkskrav_p__husdyrhold_66437
(gå direkte til nyhetsarkiv. dato 23.01.2009. Linken ovafor fungerer ikkje som han skal)red. anm.

http://www.bondelaget.no/


Tine forventer å få til et møte med Mattilsynet i mars.


23.01.2009 varslet Mattilsynet på sine hjemmesider at de vil revurdere regelverkskrav på husdyrhold


Sitat: » Mattilsynet vil revurdere dagens regelverkskrav for å sikre en heving av kompetanse på husdyrhold og bedret holdning til dyrevelferd. -Vi ser at kravene til kompetanse gjennom utdanningsopplegg for husdyrhold, slik de framstår i holdforskriftene, ikke er optimale for å oppnå disse målene. Vi vil derfor harmonisere og gjøre endringer i regelverket, sier Mette Solum Ruden, stabssjef i Tilsynsavdelingen ved Mattilsynets hovedkontor.


Mattilsynet vil inntil videre ikke håndheve krav om utdanning».


De anbefaler næringen å delta på kursene som fagmiljøene tilknyttet landbruket allerede har utarbeidet samt øvrige godkjente kurs og utdanninger listet opp på Mattilsynets nettsider. sitat slutt


Bondelaget støtter også opp om kursaktiviteten og har ikke nå planer


om kreve noen endring av kursene.


Sitat fra Bondelagtets hjemmeside: Vi ser mer enn gjerne at medlemmene våre går på kurs som kan gi ytterligere kompetanse på dyrehold og dyrevelferd, understreker rådgiver Solveig Skogs. – Men, de kravene Mattilsynet opprinnelig la for å godkjenne kravet til kompetanse der de også utelukket ny og gammel agronomutdanning som tross alt er basert på offentlig godkjente læreplaner, hørte ikke hjemme i virkeligheten. Nå håper jeg at vi er inne på et nytt og mer konstruktivt spor, sier hun. Sitat slutt


Fra BSF ser på saken nå som at det er bare å oppfordre de som har planlagt eller startet kurs å fullføre planene og kursene.


Til vi vet noe mer bør vi i likhet med Tine, Bondelaget og Mattilsynet fortsatte å oppfordre så mange som mulig til å ta kurs. For å oppdatere sin kunnskap om dyrevelferd uansett proffesjoneller generell kompetanse i faget.


Vi orienterer dere når det kommer noe nytt i saken.


Vennlig hilsen


Bygdefolkets Studieforbund


 


Sonja Jacobsen