Landbrukstenester Sogn

Deklarasjon av kontantar ved inn- og utførsel

I samband med løn til utanlandske sesongarbeidarar gjer me merksam på følgjande.
Betalingsmiddel > kr 25 000. Skjema vedlagt her som må sendast Tollvesenet.

Deklarering av kontantar frå Norge til utlandet

 

Kor mykje kontantar kan ein ta med inn og ut av Noreg?
Dersom ein tek med norske eller utanlandske kontantar (setlar og myntar) til eller frå utlandet, skal det deklarerast overfor tollvesenet dersom verdien av kontantane tilsvarer 25 000 norske kroner eller meir. Deklareringsskjema finn ein på flyplassar og i ferjehamner med utanlandstrafikk og på heimesidene til Tollvesenet. Spørsmål om deklareringsplikta kan rettast til Toll- og avgiftsdirektoratet, tlf. 22 86 03 00.