Category: Framside LANDBRUKSTENESTER SOGN

Tuberkulosekontroll

Tuberkulosekontroll – ei lovpålagt plikt for arbeidsgjevar og arbeidstakar Personar frå land med høg førekomst av Tuberkulose, som skal opphalde seg i landet i over 3 månader har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøking.

Årets lag 2012

Årets avløysarlag 2012, Landbrukstenster Sogn, vart kåra på årsmøtet til NLT 10. april. Ei stor overrasking, heilt uventa men også ei stor ære for styret og administrasjonen.Gratulere også til dei flinke landbruksvikarane og avløysarane....

Svensk i Vik

Landbruksvikar, Jakob Arrehn, 23 år, frå Sverige har agronomutdanning og 4 års praksis i gardsarbeid. Han er tilsett i Landbrukstenester Sogn frå 1. april og har arbeidsområde i Vik.