Category: Framside LANDBRUKSTENESTER SOGN

Fagbrev agronom og gartnar

«I skoleåret 2014/2015 vil det bli igangsatt forsøk med yrkesutdanning for agronom og gartner. Forsøket som innebærer to års opplæring i skole etterfulgt av to år i lærebedrift skal føre fram til fagbrev som...

HMS-kurs for bonden.

Enkelt, praktisk, nyttig, økonomisk og helsefremmande. HMS er no ein obligatorisk del av KSL. Landbrukets HMS-teneste har kurs i Sogndal, Luster, Aurland og Vik. Påmelding innan 14. november.