Category: Framside LANDBRUKSTENESTER SOGN

Nytt personale

Aili Cecilie Kjølås-Sæverud er tilsett i vikariat som landbruksvikar i Luster etter at Jon-Trygve Sygnabere gjekk ut i permisjon frå 1. mars. 1. mai vil Tormod Herre frå Voss ta til i denne stillinga....

1 år permisjon

Landbruksvikar, Jon-Trygve Sygnabere, skal ha eitt år permisjon frå stillinga si. Både me i administrasjonen og bøndene vil sakne ein trufast, pliktoppfyllande og dyktig fagarbeidar, og ikkje minst ein god menneskekjennar.