Landbrukstenester Sogn

Framside LANDBRUKSTENESTER SOGN

Avløysar i Nærøyfjorden

Landbrukstenester Sogn søkjer etter avløysar frå mai t.o.m. september til Nærøyfjorden gard, feriehytter og camping. Arbeidet vert i hovudsak stell og mjølking av geiter, forefallande gardsarbeid og campingdrift. Løn etter kvalifikasjonar. Må snakke norsk

LES MER »

Ledige stillingar

Me har ledig ein 100 % stilling som landbruksvikar i Luster, Sogndal, Leikanger og ein 50 % stilling i Aurland, Lærdal, Årdal. Ring Aud på kontoret mob. 909 62 157 om du er interessert. Les

LES MER »

Invitasjon til grillfest

Luster: Produsentlaget i Luster inviterer avløysarane og mjølkeprodusentane til grillfest den 30. mai kl 20.00 hjå den nye robotfjøseigaren, Olav Ugulen. Påmelding direkte til Tine.

LES MER »

Styret i Landbrukstenester Sogn

På årsmøtet vart Henny Karin Molland Skildheim valt til ny leiar. Avtroppande leiar, Jens Nes, har vore i styret i åtte år og leiar i sju av desse. Det vart gjort samrøystes vedtak om at

LES MER »

Årsmøte onsdag 9. april kl 12.00

Vedlagt kan du lese innkalling til årsmøte og sakliste, årsmelding, rekneskap med notar og revisjonsmelding, arbeidsplan, budsjett og framlegg til fusjonsplan med Vik Bygdeservice SA.

LES MER »

Frikort eller skattekort?

Du skal sjølv bestille frikort eller endre skattekortet ditt på skatteetaten sine websider. Landbrukstenester Sogn hentar skattekortopplysningar elektronisk.

LES MER »