Landbrukstenester Sogn

Bruk avløysartilskotet for 2015


Det er sendt kontoutdrag og informasjon pr post til alle medlemmer. Nye tilsette må ha arbeidsavtale og me treng personnummeret.  Send oss alle timelister for 2015 snarast. Avløysaren må vere over 15 år.  Hugs å informere om HMS. Sjå på websida her.

info 2015

Oppdragsavtale bonde2