Landbrukstenester Sogn

Til bonden

Velkommen som medlem hos oss 🙂

Her kan du lese litt om rettar og plikter når du leiger inn arbeidshjelp.

Oppdragsavtale bonde

Skjema for dokumentert opp

Timeliste på papir: timeliste18

Produktdatablad

Skjema for å søkje om skattekort

Skattekort utanlandsk tilsett