Landbrukstenester Sogn

Sjå video og les her: https://sjh.no/ Sogn Jord- og hagebrukskule, økologisk landbruk

Avløysar er eit fint yrke

https://utdanning.no/org/vilbli_no_adr_6593

(Foto: Bjørn H. Stuedal)