Landbrukstenester Sogn

Avløysartilskotet utbetalt i dag

Overfør beløpet til Landbrukstenester Sogn.

Merk med innbetaling, namn (og medlemsnummer; sjå kontoutdraget).

Bankkonto: 3838 07 65931