Landbrukstenester Sogn

Avløysartilskotet for 2016 er utbetalt

7. Juni blei refusjonen for ferie og fritid 2016 utbetalt. Styret vårt ynskjer at medlemmer overfører utbetalt avløysartilskot til bankkonto
3730 05 07108
Faktura vil framleis bli tilsendt og skal arkiverast i bilagsmappa di. Merk at sum tilgodehavande kjem på eiga linje. Bruk helst kidnr som du finn på sist innbetalt faktura, eller kontakt oss. Alle medlemer har sitt eige kidnr. Eventuelt vent på tilsendt giro.