Landbrukstenester Sogn

Avløysartilskotet for 2015 vert utbetalt 1. juni

Overfør beløpet til Landbrukstenester Sogn.

Merk med innbetaling, namn og medlemsnummer.

NB! Ny Bankkonto: 3730 05 07108. (Me sender ut giroar)

Her kan du lese meir:

https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-produksjonstilskudd/3-6-milliarder-kroner-betales-ut-til-norske-bonder