Landbrukstenester Sogn

AVLØYSARTILSKOTET ER KOME

Tilskotet til ferie og fritid for 2010 er kome på konto hjå Landbrukstenester Sogn i går 8. juni.

Det er ein fordel for administrasjonen om de lønnar ut litt etter kvart gjennom året.

Frå Sluttprotokollen i jordbruksforhandlingane:

12 Velferdsordninger

Partene er enige om følgende:

 Satsene for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid økes med 4 pst. og maksimalbeløpet per foretak heves med 2 600 kroner til 66 600 kroner. Satsen for ammeku økes særskilt med vel 12 pst.

 Maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. økes fra 1 250 til 1 300 kroner. Endringen vil også styrke landbruksvikarordningen.

Les meir i Sluttprotokollen her:

http://www.bondelaget.no/getfile.php/Dokumenter/Jordbruksforhandlingene%202011/Avtale%202011%20-%20Sluttprotokoll.pdf